| Forside

| Visionen

| Systemet

| Brugen

| Organisation

| Udførelse og finansiering

| Samarbejdsaftale

 

Gå Til Database

transparent

Systemet


Information
Informationer om proces- og produktsiden for området samles og gøres tilgængelige under systemets område for informationer.

Viden
Informationer vurderes med hensyn til relevans og kvalitet og bearbejdes pædagogisk og gøres tilgængelige under systemets område for viden.

Vurderingen af indholdet i systemets område for informationer og viden fortsætter som en løbende revisions- og fornyelsesaktivitet.