| Forside

| Visionen

| Systemet

| Brugen

| Organisation

| Udførelse og finansiering

| Samarbejdsaftale

 

Gå Til Database

transparent

Visionen


Bygningers indeklima og energiforhold er primære egenskaber og skal have en central rolle i projekteringen af nybyggeri og renovering.

Projekteringsprocessen vedrørende klimaskærm og installationer skal integreres og videreudvikles med følgende målsætning:
* bedre indeklima og lavere energiforbrug
* bedre holdbarhed og totaløkonomi

Proces- og produktsiderne vedrørende klimaskærm og installationer skal integreres med følgende målsætning:
* større videnindhold i produkterne
* udvikling af produkter til systemløsninger
* konkurrence på såvel ydeevne som pris

Vidensystemet skal være fælles for:
* ingeniøruddannelserne og de uddannede ingeniører
* byggevareproducenter, rådgivere og de udførende
* klimaskærm og installationer

Vidensystemet vedrørende bygningers indeklima- og energiforhold samt klimaskærm og installationer skal tjene som værktøjet til arbejdet med udviklingen af området.