sti

Database\Bygningsinstallationer

transparent

 

tilbage

 

 

1 - Føringsveje og centraler
Denne mappe indeholder informationer om førringsveje og centraler i forbindelse med bygninger.

 

 

2 - Styring regulering og overvågning
Denne mappe indeholder links og informationer om regulering.

 

 

3 - El og svagstrøm
I denne mappe kommer der links, informationer og viden om el og svagstrøm.

 

 

4 - Sprinkling
I denne mappe kommer der links, informationer og viden om sprinkling.

 

 

5 - Køling
Denne mappe indeholder links til køletekniske emner.

 

 

6 - Ventilation
Projektering, dimensionering, producenter

 

 

7 - Varme
Denne mappe indeholder links, informationer og viden om varmetekniske emner. Den er den foreløbig mest udbyggede mappe i vidensystemet.

 

 

8 - Vand og afløb
I denne mappe ligger der kun et begrænset materiale på nuværende tidspunkt

 

transparent

 

Bygningsinstallationer

 

  

 

Denne mappe indeholder indtil videre 8 undermapper klar til samling af materiale om bygningsinstallationer. I mapperne køling, ventilation og varme kan der findes materiale under både links, informationer og viden.
I 'Varme' findes der eksempel på opbygning af indhold i et videnafsnit. I underafsnittet 'Fordelingssystemer' er der eksempler på opbygning af teoriafsnit.