sti

Database\Forsyningsanlæg\Links

transparent

 

tilbage

 

transparent

 

Links

 

 

 

 

Bioenergi
http://www.videncenter.dk/

Denne hjemmeside rummer en god samling vidensblade om biobrændsel og et beregningsprogram til kortlæggelse af økonomien i biobrændselsfyring.

Dato : 19-04-2005
Firma : Videncenter for halm- og flisfyring

 

 

Gas- og oliebrændere
http://www.weishaupt.dk

Producent af gas- og oliebrændere. Link til produktinfo på tysk og engelsk.

Dato : 04-05-2005
Firma : Weishaupt

 

 

Træpillehåndbogen
http://www.dk-teknik.dk/

Link til dk-tekniks hjemmeside, hvorfra man kan downloade Træpilleåndbogens kapitler. Der er også meget andet relevant stof om biobrændsel på sitet.

Dato : 04-05-2005
Firma : dk-teknik