sti

Database\Generelt\Links

transparent

 

tilbage

 

transparent

 

Links

 

 

 

 

Arbejdstilsynet
http://www.at.dk

Her finder du vejledninger og bekendtgørelser mm. om arbejdsmiljø, indeklima og meget andet. Tjek det ud!

Dato : 25-04-2005
Firma : Arbejdstilsynet

 

 

Danvak
http://www.danvak.dk

Privat organisation, udgiver af Danvak Grundbog i Varme- og klimateknik. Afholder desuden en del kurser, ofte gratis for juniormedlemmer af IDA. Medudgiver af HVAC-magasinet.

Dato : 15-03-2005
Firma : Netværk for indeklima, komfort og energi

 

 

Det digitale byggeri
http://detdigitalebyggeri.dk

Med hjemmesiden vil der være hjælp til branchens aktører med at deltage i Det Digitale Byggeri. Der findes information, råd, værktøjer, læringstilbud og når du vil dele viden og holdninger.Dato : 20-04-2008
Firma :

 

 

F.R.I.
http://www.frinet.dk

Interesseorganisation for rådgivere. Her finder du ydelsesbeskrivelser og andre nyttige publikationer.

Dato : 15-03-2005
Firma : Foreningen af Rådgivende Ingeniører

 

 

Love og regler
http://www.ebst.dk

Alt vedr. byggelovgivning og politik på området. Omkring årsskiftet 2004-5 lanceredes den elektroniske udgave af bygningsreglementet.

Dato : 15-02-2005
Firma : Erhvervs- og Byggestyrelsen

 

 

Retsinfo
http://www.retsinfo.dk

Her er samlet al lovgivning i Danmark, med en avanceret søgefunktion.

Dato : 15-03-2005
Firma : Justitsministeriet

 

 

SBi
http://www.sbi.dk

SBi forsker i mange områder inden for byggeri, fx afprøves nye byggematerialer. Derudover er der et stort bibliotek af artikler, hvoraf mange kan downloades som PDF-filer.

Dato : 18-04-2005
Firma : Statens Byggeforskningsinstitut

 

 

Tegningsstandard
http://www.bips.dk

bips står for Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet, Samarbejde.
En organisation til fremme af ovenstående. Har udgivet beskrivelsesværktøjer og tegningsstandarder for de forskellige faggrupper i byggeriet, og deltager aktivt i udarbejdelse af værktøjer til ”Det Digitale Byggeri” under erhvervs- og byggestyrelsen.
CAD-standarder kan downloades fra nogle skoler og fra medlemsvirksomheder, hvis netværkets IP-nummer er registreret hos bips. Kontakt din underviser eller IT-administrator, hvis du ikke kan få adgang.


Dato : 25-02-2005
Firma : Foreningen: IT brugere i byggesektoren

 

 

Viden om Byggeri
http://www.videnombyggeri.dk/videnl...

Mangfoldig liste over videnleverandører

Dato : 05-05-2008
Firma : Viden om Byggeri